Hırka-i Şerif Camii Mihrab ve Minber Yazıları

Hırka-i Şerif Camii Mihrab ve Minber Yazıları

1. Mihrab yazısı olarak da en üstünde Âli İmrân Sûresinin 39. Âyetinin

“Fe nâdethul melâiketu ve huve kâimun yusallî fîl mihrâb…” kısmı yer almaktadır.

Meâlen;

“ Zekeriya mabedde namaz kılarken melekler ona seslendi…”

Mihrab yazısı Sultan Abdülmecid Han’ın kaleminden çıkmıştır.
2. Minberin sivri kemerli kapısı üzerinde Kelime-i Tevhîd yer almakta ve hemn alatında Sultan Abdümecid’in imzası görülmektedir.

“Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah."

Meâlen;

“ Allah'tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah'ın Peygamberidir