Muhafız Konağı

Muhafız KonağıHırka-i Şerif Camii meşruta konağı iki katlı, kırma çatılı ve kagir duvarlı oldukça büyük bir yapıdır. Bu konak, Tanzimat Devrine has kagir konakların günümüze ulaşabilen nadir örneklerindendir.Yapı kat arası silmesiyle ikiye bölünmüştür. Kısa bir saçak silmesiyle son bulan cephelerinde dikdörtgen açıklıklı pencereler sıralanmakta ve hiçbir süsleme gözlenmemektedir.Bu yapının batı yönünde camide de olduğu gibi dor başlıklı sütunlara oturan bir çıkmanın altında bulunmaktadır. Günümüzde Hırka-i Şerif İlkokulu ve Fatih Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan jandarma kışlası meşruta konakla aynı özelliklere sahip, doğu-batı doğrultusunda gelişen tek katlı bir yapıdır.