Hırka-i Şerif Camii Kuşak Yazıları

Hırka-i Şerif Camii Kuşak Yazıları

Harîm kısmında kubbe kasnağında yarım daire şeklinde çevreleme sekiz penceresi vardır. Aşağıdan tâ kubbe eteğine kadar yükselen dört muazzam pencere mabedin içene bol ışık girmesini sağlamaktadır. Bu pencerelerin üzerinde yine Kadıasker Efendinin sekiz adet muhteşem eserlerinden oluşan kuşak yazıları mevcuttur. Kadıaskerin imzasını muezzin mahfili üzerindeki kuşak yazısında görüyoruz. Namaza ait âyetlerden oluşan bu yazılar aşağıda sıralanmıştır.
1. Mihrabın sağında, birinci pencerenin üstünde Nisâ Sûresinin 103. Âyetinin ilk yarısı olan

“Fe izâ kadaytumus salâte fezkurûllâhe kıyâmen ve kuûden…” kısmı yer almaktadır.

Meâlen;
“Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah’ı anın…”2. Mihrabın sağında, ikinci pencerenin üstünde Nisâ Sûresinin 103. Âyetinin ikinci yarısı olan

“İnnes salâte kânet alâl mu’minîne kitâben mevkûtâ…” kısmı yer almaktadır.

Meâlen;

“Çünkü namaz, mü’minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.”3. Mihrabın solundaki birinci pencerenin üstünde Lokman Sûresinin 17. Âyetinin

“Yâ buneyye ekımıs salâte ve’mur bil ma’rûfi venhe anil munkeri vasbir alâ mâ esâbek…” kısmı yer almaktadır.

Meâlen;

“ Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol…”
4. Mihrabın solundaki ikinci pencerenin üstünde Enfal Sûresinin 3. Âyeti yer almaktadır.


“Ellezîne yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn.”

Meâlen;

“ Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir.”5. Mihrabın en üstünde Bakara Sûresinin 238. Âyeti yer almaktadır.

“Hâfizû alâs salavâti ves salâtil vustâ ve kûmû lillâhi kânitîn.”
Meâlen;

“ Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah’a gönülden boyun eğerek namaza durun.”6. Hünkâr mahfili üstünde Tâhâ Sûresinin 14. Âyeti yer almaktadır.

“ İnnenî enallâhu lâ ilâhe illâ ene fa’budnî ve ekımis salâte li zikrî.”
Meâlen;

“ Şüphe yok ki ben Allah’ım. Benden başka ilâh yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl.”
7. Müezzin mahfili üstünde İsrâ Sûresinin 78. Âyetinin

“ Ekımis salâte li dulûkiş şemsi ilâ gasakıl leyli ve kur’ânel fecr(fecri), inne kur’ânel fecri…” kısmı yer almaktadır.
Meâlen;

“ Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı’ya kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli vakitlerde) namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl…”
Kadıasker imzasını bu kuşak yazısında yer almaktadır.
8. Valide mahfili üstünde Nisâ Sûresinin 142. Âyetinin

“…ve izâ kâmû ilâs salâti kâmû kusâlâ yurâunen nâse…” kısmı yer almaktadır.
Meâlen;

“ Onlar, namaza kalktıları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar…”