Hazırlık Süreci

Hazırlık Süreci

Hırka-i Şerif, 1851 yılından bu yana aynı mekânda yeri hiç değiştirilmeden muhafaza edilmiştir. 160 sene içerisinde camii çeşitli restorasyonlar geçirirken 1278 (1861) tarihli bir arşiv belgesinden mübarek hırkanın da tamirattan geçirildiğini öğrenmekteyiz. Bu müdahale bir tekstil ürününe ilk müdahele örneklerinden biri olarak görülebilir. Yaklaşım gayet özenli ve dikkatlidir.2010 yılındaki konservasyon çalışması başlamadan evvel yapılan hazırlıkları şöyle maddeleyebiliriz;

- Muhafız Aile, kat yerlerindeki aşınmaların gözle görülür hale gelmesi üzerine, bir dilekçe ile Kasım 2008’de İstanbul Valiliği’ne başvurmuş ve daha iyi bir koruma/teşhir yöntemi için yardım talebinde bulunmuştur.

- İstanbul Valiliği ivedilikle konusunda uzman bir bilim kurulu oluşturmuş ve bu kurulun Hırka-i Şerif’i incelemesi sonucunda daha iyi bir koruma/teşhir yöntemi sağlanana kadar mübarek emanetin zarar görmemesi için ziyarete kapatılmasını yazılı bir rapor ile önermişlerdir.


- Bu uyarıyı dikkate alan Muhafız Aile, Hırka-i Şerif’in mevcut teşhir yöntemi ile daha fazla zarar görmemesi adına 2009 Ramazanı’nda mübarek emanetin ziyarete açılmamasına karar vermiştir.

- 1851 yılından 2009 yılına kadar Sultan Abdülmecit tarafından özel olarak yaptırılan gümüş sandukasında katlı olarak muhafaza edilen emanet, katları açılarak yaklaşık bir sene boyunca bulunduğu ortamda uzmanlar kontrolünde dinlendirilmesi sağlanmıştır.


- Hırka-i Şerif’in dinlendirildiği süre zarfında, İstanbul Valiliği tarafından oluşturulan bilim kurulunun liderliğinde, Hırka-i Şerif’in kumaş yapısına çok benzer tekstillerin hassas konservasyonunu yapmış olan dünya çapındaki uzmanlar araştırılmış ve nihai olarak 3 ayrı ekip İstanbul’a davet edilmişlerdir.- Bu 3 uzman ekip, birbirlerinden habersiz olarak ve farklı tarihlerde Hırka-i Şerif’i inceleyerek izlenilecek konservasyon metodu ve iyileştirme çalışmaları ile ilgili raporlarını bilim kuruluna sunmuşlardır.


- Sunulan bu 3 rapor sonucunda, bilim kurulu, Hırka-i Şerif’in tekstil yapısına en yakın kumaş türü ve 6.yüzyıl Mısır ketenleri ile en çok tecrübesi olan, İtalyan konservatör Marina Zingarelli ile çalışılmasına karar vermiş ve dünya standartlarındaki bir çalışma ile konservasyona başlanılmıştır.


- Konservasyon sırasında Hırka-i Şerif’in yüzyıllardır kaldığı ortamdan çıkarılmaması hedeflendiğinden, gerekli tüm laboratuvar ekipmanları, ölçüm cihazları, görüntüleme sistemleri caminin üst katına getirilerek uygun şartlar bulunduğu ortamda oluşturulmuştur.

- 2010 yılının Mayıs ayında başlayan konservasyonda çeşitli branşlardan yaklaşık 50 kişilik bir ekip görev almış ve tüm konservasyon sırasında ekipteki herkesin İslami usül ve kaidelere göre görev yapması sağlanmıştır.

- 4 aylık hummalı bir çalışma sonucunda 2010 yılının Ağustos ayında tamamlanan çalışma, niteliği ve kapsamı gereği dünyada yapılan sayılı koservasyonlar arasına girmiştir.- Hırka-i Şerif, yeni teşhir ve koruma yöntemi ile 20 Ağustos 2010 tarihinde yeniden ziyarete açılmıştır.- Hırka-i Şerif, artık mevcut ziyaretgahında, hiçbir suretle katlanmadan aynı ziyarete açıldığı şekilde bütün bir yıl boyunca muhafaza edilmektedir. Cenab’ı Hakk’tan dileğimiz, mübarek emanetin bizden sonraki birçok nesile aktarılması ve kıyamete kadar bu ziyaretin devam etmesidir.