Tercüman Yunus Cami

Tercüman Yunus Cami

Vakıf olarak Fatih-Balat civarı Draman Yokuşunda bulunan camiinin banisi, Kanuni Sultan Süleyman devri tercümanlarından Yunus Ağa olup, mabet, vefatı üzerine kardeşi Mustafa Ağa tarafından 1541 'de tamamlanmıştır. Tercüman Yunus Ağa vefatından sonra mihrap önüne defnedilmiştir. Camii kare planlı olup tek kubbelidir. Camii avlusunun üç kapısı olmakla birlikte merdivenli kapısı haricindeki iki kapı kitabesi Ebus-suud Efendi'nin eseridir ve farisidir. Son restorasyonu 1991 yılında vakfımızca yapılarak tekrar ibadete açılmıştır.

Fotoğraf Galerileri

Tercuman Yunus Camii