Hoca Üveys Camii

Hoca Üveys Camii

Fatih semtinde Sarıgüzel Caddesi üzerinde Hoca Üveys Mahallesinde aslına uygun olarak temelden inşa edilmiştir. Üveys Paşa tarafından XVI. Yüzyılda inşa edilen Hoca Üveys camii 1915 yılındaki büyük İstanbul yangınında tamamen yanmış ve vakfımızca inşa çalışmaları başlayıncaya kadar yeşil alan olarak kalmıştır. 1992 yılında inşa çalışmaları başlayan camii 1996 tarihinde bitirilerek ibadete açılmıştır. Restore çalışmalarından evvel camii tamamen yıkılmış durumda idi. Çalışmalara temele inilerek başlanmış ve aslına uygun bir şekilde camiinin yeniden ihya edilmesi sağlanmıştır.

Hoca Üveys Caminin ilk banisi Üveys Paşa (Hoca Paşa) Aydın Güzelhisarlı’dır. 1529 yılında doğmuş olan Üveys Paşa’nın babası Kadı Mehmet Efendi’dir. Üveys Paşa 1590 yılının Eylül ayında vefat etmiştir. Metfun olduğu yer konusunda kaynaklar çeşitli bilgiler vermektedir. Bazı kaynaklar Mısır’da metfun olduğunu belirtseler de Üveys Paşa, Hoca Üveys Camii haziresinde mihrabın tam karşısında metfundur.
Üveys Paşa Sirkeci'deki Hoca Paşa Camii'nin de banisidir. Hoca Üveys Camii minberini Babüsaade Ağası Boşnak Ahmet Ağa koydurmuştur. Külliye şeklinde inşa edilen Hoca Üveys Camii, dikdörtgen planlı ve çatılıdır.
Camiinin iç tavanı ve minberi ahşaptandır. Mihrabı Kütahya çinileri ile kaplanmış. olup, üzerinde Ayete'l-Kürsü yazılıdır. Camii avlusunda Kanuni Sultan Süleyman Han’ın çeşnigarbaşı olan Osman Ağa’ya ait bir türbe bulunmaktadır. Türbede Çeşnigar Osman Ağa'dan başka hanımı Saliha Hatun ve kızları da metfundur. Türbeden başka avlu dahilinde bir de tarihi bir kabristan bulunmaktadir. Buradki mezar taşları temel çalışması esnasında toprak altından çıkaralırak vakfımızca aslına uygun bir şakilde yerleştirilmiştir. Kaynaklarda camii karşısında kiymetli bir eser olan Hoca Paşa Hamamı bulunduğundan bahsedilmekle birlik de günümüzde bu eser de bir çoğu gibi yok olmuştur.

Fotoğraf Galerileri

hoca üveys