Hz.Muhammed’e (s.a.v) atfedilen paşmak-ı şerif

Hz.Muhammed’e (s.a.v) atfedilen paşmak-ı şerif

Geçen zamanın verdiği aşınmayla tek haldeki kahverengi deriden yapılan pabuç, parmak ucu ve topuk kısmından yukarıya doğru hafif bir şekilde kıvrılmıştır . Parmak ucu kısmı sivri olan pabucun taban kısmı da aynı deriden yapılmıştır . Zamanla küçülen pabucun üst kısmı zikzak halinde içe doğru bir kesimle yukarıya sivri bir şekilde birleştirilmiştir. Pabucun taban kısmı tek parça değil de ayrı bir deriyle sağlamlaştırılmıştır .Pabucun topuk kısmı da oval bir şekilde kesilmiş ve iç tarafından elle iki şerit halinde dikilmiştir. Ancak pabucun taban ve üst kısımları aynı stilde dikilmemiştir; üst kısım sık bir dikişle dikilirken alt kısım daha seyrek dikilmiştir. Topuksuz olan pabuç içinin ortası, ortadan topuğa kadar kesiktir.