Hz.Muhammed’e (s.a.v.) atfedilen gömlek-i şerif

Hz.Muhammed’e (s.a.v.) atfedilen gömlek-i şerif

Açık bej (deve tüyü) renginde olan gömlek yaklaşık 75cm. boyundadır. Uzmanların ifadesine göre Şam ya da Mısır dokuması olması muhtemeldir ancak, Mısır dokuması olduğu yönündeki ihtimal daha ağır basmaktadır. Pamuklu ve ince bir dokuma şeklindeki gömlek kollarıyla birlikte üç parçadan müteşekkildir. Kumaş kendinden, yarım cm. çapında kalın iplerle dokunan desenler ve bu dokumaya oranla biraz daha büyük olan yine kendinden, aynı iple yapılan dokumayla desenini bulmuştur.
Gömlek omuz kısmından, bittiği uç kısma kadar aynı genişlikte inmiştir. Ancak dikkati çeken husus gömleğin bugünkü ebatlardan daha büyük olduğudur.
Gömleğin genel anlamda sıcak iklim koşullarına göre hazırlandığı hemen anlaşılmaktadır, ancak envanterin sağ tarafında zaman aşımının yarattığı doğal tahribatla farklı çaplarda delikler oluşmuştur. Fakat sol tarafta bu tahribat yok denecek kadar azdır. El dikişiyle dikilen gömleğin dikiminde kullanılan ip, dokumanın desenlerinde kullanılan ipin cins, kalite ve rengine benzemektedir.
Yaka kısmına gelince, burada ayrı bir parça kullanılmamış, omuz kısmının tam ortasından aşağıya doğru, orta kısma gelinceye kadar kesilmek suretiyle oluşturulan kesim, bittiği yere kadar yukarıda söz edilen iple dikilmiştir .Buraya yapılan dikiş işleminden sonra (bu hemen sonra mı yoksa bilahare mi bilinmiyor) yakanın alt kısmında, iki taraftan da yaklaşık 10 cm. uzunluğunda, gömleğin orijinal rengine yakın ancak gömlekte kullanılan iplerden daha kalın bir iplikle tığ vasıtasıyla örülen zincir şeklindeki işleme dikkati çekmektedir.
Ön taraftaki yaka uzunluğunun yarı uzunluğunda arka tarafta aynı şekilde oluşturulan bir kısım daha bulunmaktadır . Ancak bu kısım dikilmemekle birlikte ön taraftaki zincir işlemesi gibi, özel bir işleme de tabi tutulmamıştır. Bununla birlikte gömleğin ön uç kısmından - kesilmek ya da yırtılmak suretiyle - parça alınması envanterin orijinalitesini zedelemekle birlikte, eserde bunun dışında kasten yapılan herhangi bir zayiat bulunmamaktadır.
Son olarak gömleğin kolları, uç kısımlara gelirken hafifçe genişlemektedir. Kolların uç kısımları da diğer kısımların dikiminde kullanılan yöntemle dikilmiştir.